Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

Vysvětllení některých funkci u hodinek

Magnetická deklinace

Magnetický kompas ukazuje směrem k magnetickému pólu. V závislosti na oblasti, ve které se nacházíte, může být rozdíl mezi magnetickým severním polem a skutečným severem. Nastavením magnetické deklinace je možné kompenzovat tento rozdíl. Hodnotu magnetické deklinace je možné najít na topografických mapách. Deklinace se může měnit v závislosti na čase a vzdálenosti, proto je potřeba kontrolovat důvěryhodnost tohoto údaje.

EPOC

EPOC je veličina udávající množství kyslíku, které tělo potřebuje navíc pro regeneraci po cvičení. Funguje jako indikátor tělesného vyčerpání absolvovaného tréninku. EPOC umožňuje objektivní posouzení, zda byl trénink dostatečný pro zlepšení vaší fyzické kondice.

Tréninkový efekt

Tréninkový efekt je indikátorem toho, o kolik váš trénink zlepšil vaši fyzickou zdatnost, zvláště maximální výkonnost kardiovaskulárního systému a schopnost odolávat únavě při vytrvalostním tréninku.V závislosti na individuálních rozdílech je optimální hodnota tréninkové zátěže různá. Zkušení atleti musí většinou trénovat při vyšší intenzitě nebo v mnohem delších intervalech než začátečníci z toho důvodu, aby dosáhli zlepšujícíhose Tréninkového efektu.

Časový odpočet

Nastavením časového odpočtu se odpočítává čas od současné chvíle do nuly. Jakmile je nula dosažená , spustí se alarm. Obvykle lze nastavit odpočet na maximálně 59 minut a 59 vteřin.

Storm alarm

Storm alarm často také označovaný jako bouřkový alarm, vás upozorní, že došlo k poklesu tlaku o 4hPa nebo více za poslední tři hodiny. Po prudkém poklesu tlaku se aktivuje alarm a upozorní vás na změnu počasí.

Ski Chrono

Ski Chrono jsou lyžařské stopky. Po spuštění na startu se na předem navolené nadmořské výšce stopky zastaví a poskytnou vám údaj o překonané nadmořské výšce a čase vašeho sjezdu.

Foot POD

Jedná se o senzor rychlosti a vzdálenosti pro běžce. Délka běžcova kroku se neustále mění v závislosti na rychlosti a vyčerpání běžce a také vlivem změny terénu. Foot POD připevněný k botě měří délku každého kroku a poskytuje tak uživateli maximálně přesnou a flexibilní informaci o rychlosti a vzdálenosti. Foot POD jednotka může být použita kdekkoli, tedy i v uzavřených prostorách.

Chronograf

Slovem chronograf se většinou označují hodinky vybavené funkemi pro přesné odměřování kratších časových intervalů. Jedná se v podstatě o dodatečně zabudované stopky, které fungují nezávisle na hodinkách a přesně dodržují časový interval s přesností na sekundy, minuty a hodiny. Chronograf se pozná podle několika subčíselníků s ručičkami a dvou tlačítek nad a pod korunkou. U elektronických chronografů se odměřovaný čas zobrazuje digitálně.

Chronometr

Chronometr je označení hodinek, které splňují nejvyšší normu přesnosti. Certifikaci chronometr uděluje švýcarská zkušebna C.O.S.C.. Hodinky jsou zde zkoušeny po dobu dvou týdnů v pěti různých polohách za proměnlivých podmínek, při různých teplotách a také pod vodou. Pro získání označení chronometr smí hodinky vykazovat maximálně odchylku denního chodu 2 až 5 sekund. Ty, které této zkoušce obstojí obdrží certifikát,, Bulletin de Marche". Certifikát se uděluje na jednotlivý výrobek, necertifikuje se celá modelová řada. Takto označené hodinky zaručují vysokou kvalitu, ale také výrazně zvýši cenu.

Tachymetrická stupnice

Některé chronografy mají na okraji pláště, často na přestavitelné lunetě vyznačenou tachymetrickou stupnici, jejiž pomocí můžete měřit rychlost pohybu tělesa na přesně stanoveném úseku.

Telemetrická stupnice

Pomocí telemetrické stupnice lze vypočítat vzdálenost mezi pozorovatelem s hodinkami a viditelným i slyšitelným jevem ( úder blesku ). Funkce je založená na principu rychlosti zvuku.

Ukazatel měsíčních fází

Hodinky pomocí kotoučku se dvěma natištěnými úplňky ukazují v okénku, která fáze měsíce právě probíhá a někdy také údaj, kolik dní uběhlo od posledního novu.

Indiglo night světlo

Indiglo night světlo je technologie, kterou patentovala firma Timex. Rovnoměrně osvítí celý displej hodinek pomoci modré elektroluminiscenční osvětlovací techniky. Noční režim Indiglo umožní u hodinek Timex osvětlení displeje po dobu tří sekund při stisknuti kteréhokoliv tlačítka bez ohledu na funkci.


Typy hodinových sklíček

Safírové sklíčko - je ze všech skel jedno z nejtvrdších a zaručuje tak vysokou odolnost proti poškrábání. Může být poškozeno pouze diamantem, je však citlivé na nárazy. K výrobě safírových sklíček se používají synteticky vyráběné safíry.

Minerální sklíčko - vyrábí se z taveniny různých anorgatických minerálů jako je křemen, živec, slída, achát, galenit nebo pyeit. Minerální sklíčka nejsou tak odolná vůči poškrábání, ale vyznačují se vyšší odolnosti proti nárazům.

Plastové sklíčka - jsou nelámavé, nárazuodolné, termoplasticky dobře tvárné a laciné. Nevýhodou však je snadnost poškrábání sklíčka.

Sorry, We are updating data, please come back later!!!!