Vrácení zboží do 14 dnů

Pokud jste zjistili, že zakoupené zboží pro vás není to pravé, můžete ho vrátit v zákonné 14 denní lhůtě.

Jako spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.
Upozornění: V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.
 
Zboží lze vrátit zasláním zboží na adresu:
Tegus, s.r.o.
Starofarní 132
293 01 Mladá Boleslav
 
Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
 
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
 
Hodí se vědět
  • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
  • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději v poslední den 14denní lhůty. Nestačí jej v tento den pouze odeslat. Zboží může být po dohodě vráceno i později. Odstoupení od smlouvy doporučujeme zaslat elektronicky na adresu info@hodinky-sport.cz
  • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
  • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.
  • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
  • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 30ti kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.